Πλήρες ψηφιακό έγχρωμο φορητό σύστημα υπερήχων UF-760AG Paolus

Η υψηλή ποιότητα εικόνας οδηγεί σε έγκαιρη ανίχνευση της νόσου, πιο ακριβή διάγνωση και λιγότερο επεμβατικές θεραπείες.