Πιεσόμετρο Watch BP Office

1542,44 €
Επαγγελματικό πιεσόμετρο Watch BP Office για μετρήσεις εντός ιατρείου με τρεις λειτουργίες.