Πιεσόμετρο Α90 μπράτσου

44,35 €
Ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου.