Ταινίες χοληστερίνης 25 τμχ

59,00 €
Οι ειδικές ταινίες μέτρησης αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό μετρητή της Kernel. Ενδείκνυνται για χρήση μέτρησης των τιμών χοληστερίνης στο αίμα ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με τον μετρητή Multicheck.