Ταινίες σακχάρου 50 τμχ

25,00 €
Οι ειδικές ταινίες μέτρησης αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό μετρητή της Kernel. Ενδείκνυνται για χρήση μέτρησης των τιμών γλυκόζης στο αίμα ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με τον μετρητή Multicheck.