Ταινίες ουρικού οξέος 25 τμχ

29,00 €
Οι ειδικές ταινίες μέτρησης αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό μετρητή της Kernel. Ενδείκνυνται για χρήση μέτρησης των τιμών ουρικού οξέως στο αίμα ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με τον μετρητή Multicheck.