Πιεσόμετρο Riester Ri-Scan Sphygmo

63,24 €
Ποιοτική μεταλλική κατασκευή με περίβλημα από αλουμίνιο και απλή υποδοχή περιχειρίδας. Με υψηλή αξιοπιστία μετρήσεων και με μικρό μέγεθος.