Πιεσόμετρο Riester Minimus II Sphygmo

89,28 €
Αξιόπιστο, ανθεκτικό μοντέλο παλάμης με επιχριωμένο μανόμετρο και βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με το ένα χέρι.