Ηλεκτροκαρδιογράφος GE MAC 600

1240,00 €
Ο ηλεκτροκαρδιογράφος αυτός διαθέτει διαγνωστικά test καλής λειτουργίας. Εκτελεί αυτόματα αυτοέλεγχο των κυκλωμάτων και των λειτουργιών του. Στην οθόνη του ηλεκτροκαρδιογράφου εμφανίζονται διάφορα πληροφοριακά μηνύματα.