Ηλεκτροκαρδιογράφος Cardio Gima 3M με μόνιτορ και ανάλυση

1971,60 €
Ο ηλεκτροκαρδιογράφος αυτός διαθέτει LCD οθόνη και διαγνωστικά test καλής λειτουργίας. Εκτελεί αυτόματα αυτοέλεγχο των κυκλωμάτων και των λειτουργιών του. Στην οθόνη του ηλεκτροκαρδιογράφου εμφανίζονται διάφορα πληροφοριακά μηνύματα.