Απινιδωτής CU-ER3 AED + Manual

5468,40 €
Φορητός εξωτερικός απινιδωτής με δύο τρόπους λειτουργίας (χειροκίνητος/αυτόματος), παλμική οξυμετρία SpO2 με ειδοποίηση, παρακολούθηση ΗΚΓ (Καλώδιο ΗΚΓ 3 απαγωγών), σύστημα έξυπνης διαχείρισης δεδομένων.