Μετρητής οστικής πυκνότητας SONOST 3000

12028,00 €
Ο Sonost 3000 είναι μια φορητή και οικονομική λύση για την αξιολόγηση του ρίσκου οξειοπορωτικού τραύματος.