Κολποσκόπιο ψηφιακό με βίντεο COLPRO

4017,60 €
Ψηφιακό κολποσκόπιο με βίντεο, ταχύτατο, με ευελιξία, ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Ευρύ φάσμα αυτόματης εστίασης: Εστιάζει αυτόματα στο αντικείμενο μέχρι 30 cm ανεξάρτητα από την κίνηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.