Καρδιοτοκογράφος απλός FC 700

1686,40 €
Doppler υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας διπλής κύησης με υψηλή εμφάνιση δεδομένων και δυνατότητα εκτύπωσης.