Στρώμα κατάκλισης ασθενούς Anti-Decubitus

230,64 €