Ανυψωτικό ασθενούς ηλεκτρικό μέγιστου βάρους 200kg

2356,00 €