Ανυψωτικό ασθενούς ηλεκτρικό μέγιστου βάρους 170kg

1240,00 €