Επικοινωνία

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κεντρικό Κατάστημα - Εργαστήριο: Δαγκλή & Κλείτου, 65403, Καβάλα

Τ: +30 2510391910, 2510837380-1-2

F: +30 2510392510, 2510232064

Ε: info@medeq.gr

Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 30Α, 65403, Καβάλα

Υποκατάστημα - Αποθήκη: Κέας 1, 65201, Καβάλα