Παλμικό οξύμετρο BPM-200

1153,20 €
Ηλεκτρονικό παλμικό οξύμετρο για τη μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου του αρτηριακού αίματος και τον σφυγμό του ασθενούς, με οθόνη και εξόδο για εκτυπωτή.