Φορητό οξύμετρο MD 600 COMDEK με συναγερμούς

861,80 €
Μικρό και ελαφρύ παλμικό οξύμετρο υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, με γρήγορη εκτίμηση κορεσμού οξυγόνου και καρδιακών παλμών, καθώς και θύρα εξόδου USB για σύνδεση με υπολογιστή.